Jak ogólnie wiadomo, każdy lokal gastronomiczny odpowiedzialny jest do zachowania właściwych wymogów sanitarnych. Nie chodzi…