Jak działają gastronomiczne lampy owadobójcze?

Jak ogólnie wiadomo, każdy lokal gastronomiczny odpowiedzialny jest do zachowania właściwych wymogów sanitarnych. Nie chodzi natomiast tylko i wyłącznie o czystość wnętrz lub także narzędzi, jednak również o ochronę przed niekorzystnymi owadami. To szczególnie istotne, ponieważ nadmienione warunki sanitarne wywierają bezpośredni wpływ na zdrowie, natomiast nieraz choćby życie klientów konkretnej Continue Reading