Kupując w sklepie drożdże mamy do wyboru świeże lub instant. Drożdże świeże mają krótszy termin…